Editorial staff of JIEPH - Year 2020


  • Allan Mwesiga (Senior editor, Uganda)
  • Christine Kihembo (Scientific editor, Uganda)
  • Nakacubo Gitta Sheba (Managing Editor, Uganda)
  • Irene Among (Editor, Uganda)